حوزه زمینه ساز ظهور مهدویت

حوزه های علمیه زمینه ساز ظهور

یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه

نظاره بر بلندای حوزه علمیه یادآور تاریخ ریشه دار، عمیق و گسترده ای است که از اصل ثابت و فرع آسمان گیر برخوردار می باشد. نهال نظام حوزه با تدبیر مدیر هستی بر سرزمین تاریخ نشست و با نظارت و عنایت های آن عزیز، رشد و شکوفایی یافت، تا ظلمت و تیره گی چهارگانه عصر غیبت را با اصول راهبردی چهارگانه خود بشکافد و به نور رهنمون شود. السلام علیک یا صاحب التدبیر.

عصر غیبت با چالش های فترت، حیرت فتنه و یأس همراه است. از همین رو است که سکان رهبری مردم را به فقها سپرده اند تا به مصاف آن رفته و با اصول راهبردی دعوت، دلالت، ذبّ و انقاذ به مقابله بپردازند. و این گونه است که با دعوت گری، فترت زادیی می نمایند و فاصله و خل را با درخشش فقهی پوشش می دهند و رهبری می کنند. و با دلالت خویش حیرت زدایی می نماید. با ذبّ و دفاع خویش فتنه ها را در ساحت شبهات و شهوات زمین گیر می کنند و به عقب گرد می کشانند. و با انقاذ خویش انسان های غرق شده در اعماق یأس را نجات می دهند. از همین جهت است که فقها نشان اولئک هم الافضلون عنداللّه عزوجل را به خود اختصاص می دهند؛ هم چنان که از کوهساران کلام پاکان هستی این گونه بهره مند می شویم: لولا من یبقی بعد غیبه قائمنا من العلماء الدالین الیه و الداعین علیه و الذابّین عن دینه بحجج اللّه و المنقذین لضعفاء عباداللّه من شباکابلیس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین اللّه و لکنهم الذین یمسکون ازمه قلوب ضعفاء الشیعه کما یمسک صاحب السفینه سکانها اولئک هم الافضلون عنداللّه عزوجل.

علمای شیعه در طول تاریخ با تلاش پیوسته خود بر آن بوده اند که تلقی مردم را از خود متحول سازند و جایگاه بلند انسانی و فطری و الهی ایشان را باز خوانی و تبیین نمایند و سطح انسان را در دو ساحت اهداف و قلمرو به ایشان یادآور شوند؛ اهدافی به قامت رشد و جهت گیری تمامی استعدادهای پیدا و پنهان او و قلمروی فراتر از هفتاد سال زندگی و خانه و جامعه که تمامی عوالم شهود و غیب را پوشش می دهد و انسان را در سطح هستی مطرح می کند. وقتی انسان در این سطح گسترده طرح می شود؛ نیازمند رهبری و مدیریت در همان قواره خواهد بود، که به تمامی راه و قانونمندی ها آگاه و از تمامی جاذبه ها و کشش ها آزاد باشد و این همان عصمت است که ملاکحاکم و حکومت الهی می باشد و این همان تنها راه است که سلام عاشقان را بر آن روانه می سازد السلام علیک یا سبیل اللّه الذی من سلک غیره هلک، سلام بر تنها راه.

از همین جهت است که حکم و حکومت معصوم: سخت و سختی آفرین است ان امر ناصعب مستصعب لایحتمله الا ملک مقرّب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللّه قلبه للایمان.

حکومتی با این اهداف و قلمرو را هر کس بر نمی تابد و تحمل نمی نماید لایحتمله؛ مگر ملک مقرب و نبی مرسل یا مؤمن و عاشق مبتلا هم چنان که در زیارت جامعه می خوانیم والباب المبتلی به الناس من اتیکم نجی و من لم یأتکم هلک، کیف اصف حسن ثنائکم و اجصی جمیل بلائکم. باید به آستانه آزمون در آمد و به توصیف زیبایی آن دست یافت؛ در عصر غیبت این وظیفه علما است که آستانه تحمل مردم را برای حکومت معصوم ارتقاء می بخشند و آنان را آماده می سازند و به قابلیت می رسانند و زمینه ظهور آن موفور السرور را فراهم می نمایند و در سه ساحت تولید مفاهیم، تولید نیرو و کادرسازی، و فرهنگ سازی به عمق و گستره فعالیت های نظام مند خویش غنا می بخشند. نظام فکری شیعه در عصر غیبت براساس نظریه ولایت فقیه به قدری بلند و فاخر است که می تواند زمینه های آمادگی تحمل مردم را فراهم سازد و شیعه را با آرمان های بلندش تربیت نماید، الشیعه تربّی بالامانی …؛ چرا که آرمان شیعی نقش و کار کرد عینی، اجتماعی و تربیتی دارد و امری انتزاعی نمی باشد. هم چنان که در بیان نبوی، امت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله، چشم انداز نگر، برنامه محور و تلاشگر خوانده شده است افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللّه عزوجل. علما در عصر غیبت در راستای تربیت شیعه بر اساس آرمان حکومت مهدوی به مهندسی بلوغ اجتماعی دست می یازند و شرط تحقق ظهور را فراهم می نمایند؛ هم چنان که امام صادق علیه السلام می فرمایند: انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر، ن اللّه لایجعل لعجله العباد، ان لهذا الامر غآیه ینتهی الیها، فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعه و لم یستاخروا؛ برای تحقق هذا الامر باید شرط بلغوها شکل بگیرد و عباد و بندگان خداوند به بلوغ اجتماعی برسند. بنابر این اگر بخواهیم مسئله شناسی کنیم؛ باید بلوغ اجتماعی را به عنوان کانونی ترین و پایه ای ترین مسئله عصر غیبت بدانیم و سپس به دنبال حل مسئله در اییم. چون که از ناحیه فاعل هیچ مشکلی وجود ندارد و هر چه هست در عدم قابلیت قابل است. از این رو در زمان غیبت علما وظیفه سترگی به عهده دارند که باید فرهنگ انتظار را آن گونه که بایسته و شایسته این فرهنگ می باشد، تبیین کنند و خود نیز ملتزم به آن باشند. هم چنان که در روایتی، واسطی از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند: قال: قلت له اصلحک اللّه و اللّه قد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر حتی اوشک الرجل منا یسأل فی یده فقال علیه السلام یا عبدالحمید اتری من حبس نفسه علی اللّه لایجعل اللّه له مخرجا بلی و اللّه لیجعلن اللّه له مخرجا رحم اللّه عبدا حبس نفسه علینا، رحم اللّه عبدا احیی امرنا؛ در این حدیث نکات فراوانی وجود دارد. از جمله آنها این است که دو مرحله انتظار مطرح است، یکی حبس نفس برای ولی خدا و دیگر احیای امر ولی خدا. بر این اساس منتظر کسی است که خود را وقف حجت خدا می نماید و حبس نفس بر ولی خدا می کند. و این گونه است که می تواند احیای امر داشته باشد و حکم و دستور و حکومت معصوم را احیاء نماید. بی گمان از عالی ترین و بلکه کامل ترین مصداق احیای امر معصوم ایجاد زمینه های است که به ظهور او و عینیت یافتن حکومت عدل جهان بدست با کفایت او بیانجامد چرا که تمام کاستی ها و کژی های عصر غیبت ریشه در محروم شدن بشریت از هدایت های ظاهری امام معصوم دارد و به همین دلیل است که حوزه های علمی شیعی رسالتی سترگ تر از زمینه سازی ظهور ندارند. از این رو علما و فقها در عصر غیبت با حبس نفس و احیا امر معصوم فرهنگ انتظار را توسعه و تعمیق می دهند و از جایگاه بلند حوزه علمیه زمینه سازی ظهور را مدیریت و رهبری می نمایند.

در عصر غیبت، علما و فقها، این سروقامتان تاریخ، زمینه سازان ظهور بوده اند که در نقطعه عطف حرکت آنها معمار انقلاب اسلامی ایران، خمینی کبیر قدس سره رسالت سترگ را به دوش کشید و ضرب آهنگ زمینه سازی ظهور را سرعتی پرشتاب بخشید. از این رو پیشنهاد می شود مسئولین محترم حوزه، همایش حوزه علمیه، زمینه ساز ظهور را طراحی و اجرا نمایند تا در سایه سار این حرکت مقدس تمامی استعدادهای حوزه با رویکرد زمینه سازی به آرایشی پویاتر دست یابد.

اهداف

تبیین نقش، جایگاه و مسئولیت حوزه های علمیه در احیا و نشر فرهنگی مهدوی. تبیین چگونگی نهادینه سازی و فرهنگ سازی آموزه مهدویت در عرصه های داخلی و بین المللی. تبیین چگونگی توسعه فرهنگ دینی مبتنی بر آموزه مهدویت. بسترسازی جهت تدوین استراتژی حوزه های علمیه و اندیشه مهدویت. شناخت چالش ها، مشکلات، قوت ها و فرصت ها در عرصه مهدویت. آسیب شناسی جامعه دینی با تأکید بر اندیشه مهدویت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *