فضای مجازی

مقام معظم رهبری


امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا چقدر متنوع شده؛ این طرف دنیا یک نفر جوان پای دستگاه کوچکی می نشیند و افکار، تصورات، تخیلات، پیشنهادهای فکری و پیشنهادهای عملی را از سوی هر کسی ـ بلکه هر ناکسی ـ از آن طرف دنیا دریافت می کند. امروزه اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوعی وجود دارد و حرف، آسان به همه جای دنیا می رسد. میدان افکار مردم و مؤمنان، عرصه کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست؛ به سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست ـ از مهمات تفکر اسلامی و انبارهای معارف الهی و اسلامی ـ بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعاً بُرد با ماست؛ لیکن مسأله این است که ما باید این کار را بکنیم.


اخبار سیاسی

گاهی اخبار خاص و مهم سیاسی را میگذاریم


بیانات رهبر

گاها بیانات مهم رهبری را میگذاریمبیانات مراجع و علما

گاهی از بیانات مراجع و علما درمورد حوزه علمیه یا مسائل دینی را در اینجا میگذاریم


اخبار حوزه

اخبار خاص مربوط به حوزه و مسائل دینی را نیز گاها در این سایت می گذاریم

۱۳۹۷-۱۰-۲۳

دلایل اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در روایات نبوی

نزدیک به ۲۰ دلیل برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) فقط در روایات نبوی وارده شده و با توجه به روایاتی که به دست ما رسیده، باید گفت […]